Fonty na Maku

Domyślnie za obsługę fontów w MacOS X odpowiada program Album z czcionkami (Font Book). Kliknięcie na niezainstalowany font (lub grupę czcionek) otwiera okno podglądu:

Teraz wystarczy kliknąć przycisk Zainstaluj aby czcionki zostały automatycznie skopiowane do folderu Użytkownik / Biblioteki / Fonts.

Aby usunąć czcionkę przy użyciu programu Album z czcionkami, wybierz opcję Wszystkie czcionki w kolumnie Zbiór, wybierz nazwę czcionki w kolumnie Czcionka, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Usuń. Wskazane pliki czcionek zostaną przeniesione do Kosza.

UWAGA: Podczas opcjonalnego sprawdzania poprawności czcionek (Font Validation) program może wyświetlić komunikat o błędzie (Serious error was found). Dzieje się tak nawet w przypadku komercyjnych fontów renomowanych firm. Nie ma powodu do paniki.
Najczęściej można to ostrzeżenie zignorować i po prostu takie komercyjne fonty zainstalować. W rzeczywistości może to być drobny problem np. z tablicą kerningu, który w żaden sposób nie wpływa na użyteczność danego kroju.

Zobacz polskie fonty które działają wszędzie: