Instalowanie fontów w Windows
UWAGA: Do instalacji fontów potrzebne są uprawnienia administratora

Począwszy od „siódemki” Windows oferuje nowe podejście do przeglądania i instalowania fontów. Przede wszystkim zmianie uległa funkcjonalność systemowego Menedżera z Panelu Sterowania. Dotyczy to wersji Windows 7/8/8.1/10

czytaj o starszych windows

Aby w Windows 10 otworzyć aplet Czcionki wejdź do menu kontekstowego przycisku Start (skrót: klawisz Windows + X) i uruchom Panel Sterowania albo w polu Szukaj wpisz Czcionki.

Aby teraz zainstalować (lub po prostu przejrzeć) fonty, wystarczy w Eksploratorze odnaleźć na dysku (lub na CD) folder z krojami, które chcemy zainstalować:

Widzimy tu ikony w postaci „kartek” z reprezentacją kroju jako litery Abg. Z pewnością ułatwia to wyszukiwanie pism. Po zaznaczeniu pliku zobaczymy w prawym panelu podgląd kroju.

Instalowanie

Fonty możemy zainstalować na kilka sposobów wprost z dysku gdzie znajdują się fonty.
Po pierwsze: po zaznaczeniu jednego lub grupy plików czcionek, znajdziemy w menu kontekstowym pozycję Zainstaluj (oraz Zainstaluj jako skrót).

UWAGA: Nie używaj zaawansowanej opcji Zainstaluj jako skrót podczas instalacji z CD
(pliki nie zostaną skopiowane — fonty będą niedostępne po wyjęciu nośnika).

Po drugie: uruchomienie samego pliku (lub ikonki Podgląd) otwiera okno Podglądu; tutaj też znajdziemy odpowiedni przycisk Zainstaluj oraz opcję do „użycia skrótu”:

TIP: Niektóre programy, otwarte podczas instalacji, mogą wymagać ponownego uruchomienia, aby nowe kroje były w nich dostępne.

Udostępnianie fontów w programach Adobe (dot. wszystkich systemów operacyjnych). Fonty można skopiować bezpośrednio do podfolderu Fonts zainstalowanego programu (np. InDesign\Fonts) lub do folderu wspólnego: Program Files\Common Files\Adobe\Fonts. Wtedy za obsługę czcionek jest odpowiedzialna biblioteka Adobe (niezależna od systemu) i fonty będą aktywne tylko podczas pracy programu.

Można też po prostu utworzyć i umieścić sam skrót .lnk do folderu z grupą czcionek:

Zmiany w Panelu Sterowania

Teraz całe rodziny fontów są pogrupowane (w wypadku widocznej na ilustracji rodziny Aerton EFN to 10 odmian). Taką grupę możemy otworzyć do przeglądu, tak jak folder:

Usuwanie. Pojedynczy font, zaznaczoną grupę lub całą rodzinę można usunąć przyciskiem Usuń (albo poleceniem Usuń z menu kontekstowego):

Ustawienia czcionek. Z menu nawigacyjnego po lewej możemy wybrać Ustawienia. W nowym oknie możemy ustawić opcje ukrywania i instalowania fontów (oraz przeczytać opis tych funkcji):


Uwaga: Materiałów z Poradnika nie można umieszczać w innych serwisach bez zgody Autora


EuroFonty

eurofonty 4.7