Prywatność

Kierujemy się następującymi zasadami prywatności:

  1. Baza danych naszych Klientów została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów poprzez stronę WWW Sklepu, udzielenia licencji, realizacji gwarancji, oraz ew. uaktualnienia naszego oprogramowania (fontów/software).
  2. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia lub w mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia lub zmiany umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
  3. W celu dokonania zakupów lub kontaktu nie jest wymagana rejestracja w naszym sklepie, dlatego nie przechowujemy żadnych danych online. Nigdy nie udostępniamy danych naszych Klientów osobom trzecim ani ich nie sprzedajemy.
  4. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  5. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi. W przypadku usunięcia danych Klienta wykonanie niektórych aspektów usług wymienionych w pkt 1. może okazać się niemożliwe.
© 2024 POLSKIE FONTY. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. REGULAMIN