Przedstawiamy prezentację kolorów wraz z kodami HTML oraz Generator Kolorów Online kolory

#660033
#990033
#cc0033
#ff0033
#ff3366
#cc3366
#cc0066
#993366
#cc3399
#ff66cc
#ff99cc
#ffccff
#ff99ff
#ff9999
#ff6699
#ff0066
#ff0099
#ff3399
#ff00cc
#ff33cc
#ff66ff
#ff33ff
#FF00FF Fuchsia
#cc0099
#990066
#cc33cc
#cc66cc
#cc99ff
#cc66ff
#cc33ff
#cc00cc
#cc00ff
#9900cc
#990099
#993399
#9966cc
#cc99cc
#996699
#663399
#663366
#660066
#660099
#9933cc
#9900ff
#9966ff
#6633cc
#6600cc
#330033
#330066
#6600ff
#6633ff
#ccccff
#9999ff
#9999cc
#6666cc
#6666ff
#666699
#333366
#333399
#330099
#3300cc
#3300ff
#3333ff
#3333cc
#0066ff
#0033ff
#3366ff
#3366cc
#000066
#000033
#0000FF Blue
#000099
#0033cc
#0000cc
#336699
#0066cc
#99ccff
#6699ff
#003366
#6699cc
#006699
#3399cc
#0099cc
#66ccff
#3399ff
#003399
#0099ff
#33ccff
#00ccff
#99ffff
#66ffff
#33ffff
#00FFFF Aqua
#00cccc
#009999
#669999
#99cccc
#ccffff
#33cccc
#66cccc
#339999
#336666
#006666
#003333
#00ffcc
#00cc99
#66ffcc
#99ffcc
#00ff99
#339966
#006633
#336633
#669966
#66cc66
#99ff99
#66ff66
#99cc99
#33ff99
#00cc66
#66cc99
#009966
#009933
#00ff66
#ccffcc
#ccff99
#99ff66
#00ff33
#00cc33
#66ff33
#00FF00 Lime
#66cc33
#006600
#003300
#009900
#33ff00
#66ff00
#99ff00
#66cc00
#339900
#33cc00
#99cc66
#99cc33
#669933
#336600
#669900
#99cc00
#ccff66
#ccff00
#999900
#333300
#666600
#999933
#cccc33
#cccc66
#666633
#999966
#cccc99
#ffffcc
#ffff99
#FFFF00 Yellow
#ffcc00
#ffcc66
#ffcc33
#cc9933
#996600
#cc9900
#ff9900
#cc6600
#993300
#cc6633
#ff9933
#ff9966
#ff6633
#ff6600
#cc3300
#996633
#663300
#330000
#663333
#996666
#993333
#cc6666
#cc9999
#ffcccc
#ff6666
#ff3333
#cc3333
#660000
#990000
#cc0000
#FF0000 Red
#ff3300
#cc9966
#B5A642
#8C7853
#A67D3D
#5F9F9F
#5C4033
#5c3317
#2F4F2F
#4A766E
#4F4F2f
#9932CD
#9f5f9f
#871F78
#6b238E
#2F4F4F
#97694F
#7093DB
#855E42
#545454
#856363
#D19275
#A62A2A
#4E2F2F
#8E2323
#CD7F32
#F5CCB0
#DBDB70
#93DB70
#70DB93
#238E23
#527F76
#215E21
#9F9F5F
#C0D9D9
#C0C0C0 Silver
#A8A8A8
#8F8FBD
#E9C2A6
#32CD99
#32CD32
#6B8E23
#9370DB
#DB7093
#FF6EC7
#8E236B
#2F2F4F
#23238E
#00009C
#3232CD
#4D4DFF
#EBC79E
#CFB53B
#FF7F00
#FF2400
#DB70DB
#8FBC8F
#BC8F8F
#5959AB
#4F2F4F
#6F4242
#8C1717
#6B4226
#8E6B23
#A68064
#E47833
#DB9370
#D8BFD8
#3299CC
#236B8E
#38B0DE
#ADEAEA
#ffebee
#ffcdd2
#ef9a9a
#e57373
#ef5350
#f44336
#e53935
#d32f2f
#c62828
#b71c1c
#ff8a80
#ff5252
#ff1744
#fce4ec
#f8bbd0
#f48fb1
#f06292
#ec407a
#e91e63
#d81b60
#c2185b
#ad1457
#880e4f
#ff80ab
#ff4081
#f50057
#c51162
#f3e5f5
#e1bee7
#ce93d8
#ba68c8
#ab47bc
#9c27b0
#8e24aa
#7b1fa2
#6a1b9a
#4a148c
#ea80fc
#e040fb
#d500f9
#aa00ff
#ede7f6
#d1c4e9
#b39ddb
#9575cd
#7e57c2
#673ab7
#5e35b1
#512da8
#4527a0
#311b92
#b388ff
#7c4dff
#651fff
#6200ea
#e8eaf6
#c5cae9
#9fa8da
#7986cb
#5c6bc0
#3f51b5
#3949ab
#303f9f
#283593
#1a237e
#8c9eff
#536dfe
#3d5afe
#304ffe
#e3f2fd
#bbdefb
#90caf9
#64b5f6
#42a5f5
#2196f3
#1e88e5
#1976d2
#1565c0
#0d47a1
#82b1ff
#448aff
#2979ff
#2962ff
#e1f5fe
#b3e5fc
#81d4fa
#4fc3f7
#29b6f6
#03a9f4
#039be5
#0288d1
#0277bd
#01579b
#80d8ff
#40c4ff
#00b0ff
#0091ea
#e0f7fa
#b2ebf2
#80deea
#4dd0e1
#26c6da
#00bcd4
#00acc1
#0097a7
#00838f
#006064
#84ffff
#18ffff
#00e5ff
#00b8d4
#e0f2f1
#b2dfdb
#80cbc4
#4db6ac
#26a69a
#009688
#00897b
#00796b
#00695c
#004d40
#a7ffeb
#64ffda
#1de9b6
#00bfa5
#e8f5e9
#c8e6c9
#a5d6a7
#81c784
#66bb6a
#4caf50
#43a047
#388e3c
#2e7d32
#1b5e20
#b9f6ca
#69f0ae
#00e676
#00c853
#f1f8e9
#dcedc8
#c5e1a5
#aed581
#9ccc65
#8bc34a
#7cb342
#689f38
#558b2f
#33691e
#ccff90
#b2ff59
#76ff03
#64dd17
#f9fbe7
#f0f4c3
#e6ee9c
#dce775
#d4e157
#cddc39
#c0ca33
#afb42b
#9e9d24
#827717
#f4ff81
#eeff41
#c6ff00
#aeea00
#fffde7
#fff9c4
#fff59d
#fff176
#ffee58
#ffeb3b
#fdd835
#fbc02d
#f9a825
#f57f17
#ffff8d
#ffff00
#ffea00
#ffd600
#fff8e1
#ffecb3
#ffe082
#ffd54f
#ffca28
#ffc107
#ffb300
#ffa000
#ff8f00
#ff6f00
#ffe57f
#ffd740
#ffc400
#ffab00
#fff3e0
#ffe0b2
#ffcc80
#ffb74d
#ffa726
#ff9800
#fb8c00
#f57c00
#ef6c00
#e65100
#ffd180
#ffab40
#ff9100
#ff6d00
#fbe9e7
#ffccbc
#ffab91
#ff8a65
#ff7043
#ff5722
#f4511e
#e64a19
#d84315
#bf360c
#ff9e80
#ff6e40
#ff3d00
#dd2c00
#efebe9
#d7ccc8
#bcaaa4
#a1887f
#8d6e63
#795548
#6d4c41
#5d4037
#4e342e
#3e2723
#757575
#616161
#424242
#212121
#eceff1
#cfd8dc
#b0bec5
#90a4ae
#78909c
#607d8b
#546e7a
#455a64
#37474f
#263238
#ffffff White
#fbfbfb
#f9f9f9
#f6f6f6
#f3f3f3
#f1f1f1
#efefef
#ececec
#e9e9e9
#e6e6e6
#e3e3e3
#e0e0e0
#dedede
#dcdcdc
#dadada
#d7d7d7
#d5d5d5
#d2d2d2
#cfcfcf
#cdcdcd
#cbcbcb
#c7c7c7
#c4c4c4
#c2c2c2
#bdbdbd
#bbbbbb
#b8b8b8
#b5b5b5
#b2b2b2
#afafaf
#adadad
#aaaaaa
#a7a7a7
#a4a4a4
#a1a1a1
#9e9e9e
#9c9c9c
#999999
#969696
#939393
#909090
#8d8d8d
#8a8a8a
#878787
#848484
#818181
#7e7e7e
#7c7c7c
#797979
#757575
#717171
#6d6d6d
#696969 DimGray
#666666
#626262
#5f5f5f
#5a5a5a
#565656
#535353
#4f4f4f
#4c4c4c
#494949
#464646
#434343
#414141
#3f3f3f
#3d3d3d
#3a3a3a
#363636
#323232
#2e2e2e
#2a2a2a
#262626
#1f1f1f
#191919
#0e0e0e
#000000 Black
Generator Kolorów Online

Użyj kursora oraz pionowego paska do wygenerowania koloru i kodu:

Skopiuj wygenerowany kod (z krzyżykiem) lub wpisz własny kod i przetestuj kolor

^ do góry


Uwaga: Materiałów z Poradnika nie można umieszczać w innych serwisach bez zgody Autora


Nasze Fonty

ZOBACZ NASZE FONTY