Paleta kolorów HTML

Przedstawiamy graficzn± prezentację kilkuset kolorów wraz z kodami HTML
(poniżej również Próbnik-Generator Kolorów Online) Tęczowa paleta HTML, kolory

#660033
#990033
#cc0033
#ff0033
#ff3366
#cc3366
#cc0066
#993366
#cc3399
#ff66cc
#ff99cc
#ffccff
#ff99ff
#ff9999
#ff6699
#ff0066
#ff0099
#ff3399
#ff00cc
#ff33cc
#ff66ff
#ff33ff
#FF00FF Fuchsia
#cc0099
#990066
#cc33cc
#cc66cc
#cc99ff
#cc66ff
#cc33ff
#cc00cc
#cc00ff
#9900cc
#990099
#993399
#9966cc
#cc99cc
#996699
#663399
#663366
#660066
#660099
#9933cc
#9900ff
#9966ff
#6633cc
#6600cc
#330033
#330066
#6600ff
#6633ff
#ccccff
#9999ff
#9999cc
#6666cc
#6666ff
#666699
#333366
#333399
#330099
#3300cc
#3300ff
#3333ff
#3333cc
#0066ff
#0033ff
#3366ff
#3366cc
#000066
#000033
#0000FF Blue
#000099
#0033cc
#0000cc
#336699
#0066cc
#99ccff
#6699ff
#003366
#6699cc
#006699
#3399cc
#0099cc
#66ccff
#3399ff
#003399
#0099ff
#33ccff
#00ccff
#99ffff
#66ffff
#33ffff
#00FFFF Aqua
#00cccc
#009999
#669999
#99cccc
#ccffff
#33cccc
#66cccc
#339999
#336666
#006666
#003333
#00ffcc
#33ffcc
#33cc99
#00cc99
#66ffcc
#99ffcc
#00ff99
#339966
#006633
#336633
#669966
#66cc66
#99ff99
#66ff66
#99cc99
#66ff99
#33ff99
#33cc66
#00cc66
#66cc99
#009966
#009933
#33ff66
#00ff66
#ccffcc
#ccff99
#99ff66
#00ff33
#33ff33
#00cc33
#33cc33
#66ff33
#00FF00 Lime
#66cc33
#006600
#003300
#009900
#33ff00
#66ff00
#99ff00
#66cc00
#339900
#33cc00
#99cc66
#99cc33
#669933
#336600
#669900
#99cc00
#ccff66
#ccff33
#ccff00
#999900
#333300
#666600
#999933
#cccc33
#cccc66
#666633
#999966
#cccc99
#ffffcc
#ffff99
#ffff33
#FFFF00 Yellow
#ffcc00
#ffcc66
#ffcc33
#cc9933
#996600
#cc9900
#ff9900
#cc6600
#993300
#cc6633
#ff9933
#ff9966
#ff6633
#ff6600
#cc3300
#996633
#663300
#330000
#663333
#996666
#993333
#cc6666
#cc9999
#ffcccc
#ff6666
#ff3333
#cc3333
#660000
#990000
#cc0000
#FF0000 Red
#ff3300
#cc9966
#ffcc99
#D9D919
#B5A642
#8C7853
#A67D3D
#5F9F9F
#5C4033
#5c3317
#2F4F2F
#4A766E
#4F4F2f
#9932CD
#9f5f9f
#871F78
#6b238E
#2F4F4F
#97694F
#7093DB
#855E42
#545454
#856363
#D19275
#A62A2A
#8E2323
#CD7F32
#F5CCB0
#DBDB70
#C0C0C0
#93DB70
#70DB93
#238E23
#527F76
#215E21
#4E2F2F
#9F9F5F
#C0D9D9
#A8A8A8
#8F8FBD
#E9C2A6
#E47833
#8E236B
#32CD99
#32CD32
#6B8E23
#EAEAAE
#9370DB
#DB7093
#A68064
#2F2F4F
#23238E
#00009C
#3232CD
#4D4DFF
#FF6EC7
#EBC79E
#CFB53B
#FF7F00
#FF2400
#DB70DB
#8FBC8F
#BC8F8F
#EAADEA
#D9D9F3
#5959AB
#4F2F4F
#6F4242
#8C1717
#6B4226
#8E6B23
#DB9370
#D8BFD8
#3299CC
#236B8E
#38B0DE
#ADEAEA
#ffffff White
#fbfbfb
#f9f9f9
#f6f6f6
#f3f3f3
#f1f1f1
#efefef
#ececec
#e9e9e9
#e6e6e6
#e3e3e3
#e0e0e0
#dedede
#dcdcdc
#dadada
#d7d7d7
#d5d5d5
#d2d2d2
#cfcfcf
#cdcdcd
#cbcbcb
#c7c7c7
#c4c4c4
#c2c2c2
#C0C0C0 Silver
#bdbdbd
#bbbbbb
#b8b8b8
#b5b5b5
#b2b2b2
#afafaf
#adadad
#aaaaaa
#a7a7a7
#a4a4a4
#a1a1a1
#9e9e9e
#9c9c9c
#999999
#969696
#939393
#909090
#8d8d8d
#8a8a8a
#878787
#848484
#818181
#7e7e7e
#7c7c7c
#797979
#757575
#717171
#6d6d6d
#696969 DimGray
#666666
#626262
#5f5f5f
#5a5a5a
#565656
#535353
#4f4f4f
#4c4c4c
#494949
#464646
#434343
#414141
#3f3f3f
#3d3d3d
#3a3a3a
#363636
#323232
#2e2e2e
#2a2a2a
#262626
#1f1f1f
#191919
#0e0e0e
#000000 Black
Generator Kolorów Online

Użyj kursora oraz pionowego paska do wygenerowania koloru i kodu:

Skopiuj wygenerowany kod (z krzyżykiem) lub wpisz własny kod i przetestuj kolor

^ top


Uwaga: Materiałów z Poradnika nie można umieszczać w innych serwisach bez zgody Autora


Nowe EuroFonty

eurofonty pro