Instalowanie
w starszych Windows

Aby zainstalować fonty w starszych Windows (do wersji Vista, zobacz zmiany od Windows 7) należy w menu Start wybrać Panel Sterowania i aplet Czcionki (Fonts).

W menu Plik wskaż opcję Zainstaluj nową czcionkę (jeśli w Windows Vista i nowszych nie widać paska menu naciśnij prawy ALT):

Otworzy się poniższe okno Dodawanie czcionek, w którym odszukaj folder z fontami; zaznacz nazwy krojów, które chcesz zainstalować i kliknij OK:

W przypadku instalacji z CD pole Kopiuj do folderu Czcionki należy pozostawić zaznaczone.

TIP: Jeśli potrzebujesz czcionki tymczasowo, wcale nie musisz jej instalować. Wystarczy podwójnie klikąć plik — podczas otwartego okna podglądu font będzie aktywny w każdej aplikacji.

Udostępnianie fontów w programach Adobe (dot. wszystkich systemów operacyjnych). Fonty można skopiować bezpośrednio do podfolderu Fonts zainstalowanego programu (np. InDesign\Fonts) lub do folderu wspólnego: Program Files\Common Files\Adobe\Fonts. Wtedy za obsługę czcionek jest odpowiedzialna biblioteka Adobe (niezależna od systemu) i fonty będą aktywne tylko podczas pracy programu.

Można też po prostu utworzyć i umieścić sam skrót .lnk do folderu z grupą czcionek:

UWAGA: Programy, otwarte podczas instalacji (również tymczasowej), mogą wymagać ponownego uruchomienia, aby nowe kroje były w nich dostępne.

Usuwanie fontów

Aby odinstalować fonty kliknij w Panelu Sterowania ikonkę Czcionki i zaznacz z wciśniętym klawiszem SHIFT grupę czcionek do odinstalowania. Następnie kliknij drugim przyciskiem myszy zaznaczoną nazwę i z menu kontekstowego (lub menu Plik) wybierz Usuń:

Wszystkie nasze kroje mają przyrostek w nazwie EFN, dzięki czemu łatwo je znaleźć
i zaznaczać na liście czcionek.


Uwaga: Materiałów z Poradnika nie można umieszczać w innych serwisach bez zgody Autora


Nowe EuroFonty

zobacz eurofonty pro