Fonty wielojęzyczne w Windows

Nasze fonty OpenType i TrueType są wielojęzyczne (kodowane unikodowo) i zawierają znaki narodowe dla następujących stron kodowych:

  • Środkowoeuropejskiej CE (języki: polski, czeski, chorwacki etc.)
  • Zachodniej (języki: francuski, hiszpański, niemiecki etc.)
  • Bałtyckiej (języki: fiński, estoński, litewski etc.)
  • Tureckiej (język turecki)
  • Cyrylicy (np. rosyjski, białoruski, ukraiński etc.)

zobacz eurofonty

Stronę kodową uaktywnia się poprzez wybranie układu klawiatury danego jezyka

Starsze programy, które nie obsługują Unikodu (np. CorelDraw do wer. 9) wymagają dodatkowych wpisów w Rejestrze. Po dodaniu tych wpisów i restarcie systemu pojawią się na liście dostępnych czcionek nowe pozycje zawierające końcówkę oznaczajacą dane kodowanie np. Aerton EFN CE.

Wpisów tych można wygodnie dokonać programem WGL Assistant przez zaznaczenie skryptów językowych (dwuklik myszką) w wybranych fontach, podobnie jak na poniższej ilustracji:

WGL Assistant

pobierz WGL Assistant 1 MB - shareware

Jak pisać po rosyjsku lub ukraińsku?

Należy postąpić analogicznie jak w opisanych procedurach dodawania języka polskiego.

Do pisania należy wybrać odpowiedni układ klawiatury i ew. fonty zawierające Cyrylicę.

konfiguracja układów klawiatury