Fonty wielojęzyczne

Z uwagi na różnorodność języków i kultur na całym świecie, istnieje wiele wymagań dotyczących wyświetlania tekstów w różnych językach. Ważnym aspektem czcionek wielojęzycznych jest obsługa znaków diakrytycznych, jak akcenty, kropki, kreski, a także charakterystycznych znaków specjalnych i interpunkcyjnych.

Fonty wielojęzyczne są zaprojektowane w taki sposób, aby te znaki były poprawnie wyświetlane i niezniekształcone, zapewniając czytelność i spójność tekstu. Aby tak było, muszą uwzględniać różne proporcje i style liter oraz różne style pisma, takie jak pogrubienie, pochylenie, kapitalizacja oraz obsługę ligatur (łączenie dwóch liter w jedną). To zapewnia większą elastyczność przy projektowaniu i wyświetlaniu tekstów w różnych językach.

Nasze fonty OpenType i TrueType są wielojęzyczne (kodowane unikodowo) i zawierają znaki narodowe dla następujących stron kodowych:

  • Środkowoeuropejskiej CE (języki: polski, czeski, chorwacki etc.)
  • Zachodniej (języki: francuski, hiszpański, niemiecki etc.)
  • Bałtyckiej (języki: fiński, estoński, litewski etc.)
  • Tureckiej (język turecki)
  • Cyrylicy (np. ukraiński, rosyjski etc.)

zobacz nasze fonty

Stronę kodową uaktywnia się poprzez wybranie układu klawiatury danego jezyka

Jak pisać po ukraińsku lub rosyjsku?

Do pisania należy wybrać odpowiedni układ klawiatury oraz fonty zawierające Cyrylicę.