Fonty wielojęzyczne w Windows

Nasze fonty OpenType i TrueType są wielojęzyczne (kodowane unikodowo) i zawierają znaki narodowe dla następujących stron kodowych:

  • Środkowoeuropejskiej CE (języki: polski, czeski, chorwacki etc.)
  • Zachodniej (języki: francuski, hiszpański, niemiecki etc.)
  • Bałtyckiej (języki: fiński, estoński, litewski etc.)
  • Tureckiej (język turecki)
  • Cyrylicy (np. ukraiński, rosyjski etc.)

zobacz nasze fonty

Stronę kodową uaktywnia się poprzez wybranie układu klawiatury danego jezyka

Jak pisać po ukraińsku lub rosyjsku?

Do pisania należy wybrać odpowiedni układ klawiatury oraz fonty zawierające Cyrylicę.