Braille Polski, podstawy

Podstawą systemu pisma Braille'a jest sześciopunkt nazywany znakiem tworzącym. System składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów ułożonych w dwóch kolumnach. Kombinacja i rozmieszczenie punktów daje możliwość zapisu wielu znaków.

Bazę alfabetu stanowi pierwszych 25 znaków oraz jeden oznaczający literę w:

Warto zwrócić uwagę, że litery k do t są takie jak litery a do j, ale z dodanym punktem w lewym dolnym rogu. Ponadto litery u do z (bez w) są takie jak k do o, ale z drugim punktem na dole.
Oto prosty system Braille'a! Litera w została dodana później i ma osobny wzór.

Aby dopełnić swej prostoty, wzory cyfridentyczne jak pierwszych 10 liter — a do j.
Dlatego, aby odróżnić liczby, należy przed pierwszą cyfrą wstawić znak pomocniczy # [liczba].

Wzory dużych liter są takie same jak małych, aby więc wyróżnić wielką literę (wymaganą np. przy oznaczaniu witamin) trzeba ją poprzedzić pomocniczym znakim ^ [duża litera].

Zilustrujmy to — zanim zamienimy przykładowy tekst Witamina B6 50 mg na czcionkę Braille'a — musimy dodać kilka znaków pomocniczych: ^witamina ^b#6 #50&mg

Teraz, taka treść, zamieniona na alfabet Braille'a, będzie prawidłowa:

Wzory polskich znaków diakrytycznych:

Uwaga: Materiałów z Poradnika nie można umieszczać w innych serwisach bez zgody Autora

Zobacz polskie fonty Braille'a:

© 2024 POLSKIE FONTY. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. REGULAMIN