Fonty na Mac OS

Domyślnie za obsługę fontów na Mac OS X odpowiada program Album z czcionkami (Font Book). Kliknięcie na niezainstalowany font (lub grupę czcionek) otwiera okno podglądu:

Teraz wystarczy kliknąć przycisk Zainstaluj aby czcionki zostały automatycznie skopiowane do folderu Użytkownik / Biblioteki / Fonts.

Artykuł o lokalizacjach czcionek i ich przeznaczeniu na Mac OS X znajduje się tutaj.

Aby usunąć czcionkę przy użyciu programu Album z czcionkami, wybierz opcję Wszystkie czcionki w kolumnie Zbiór, wybierz nazwę czcionki w kolumnie Czcionka, a następnie wybierz kolejno opcje Plik > Usuń rodzinę „nazwa czcionki”. Wskazane pliki czcionek zostaną przeniesione do Kosza.

UWAGA: Podczas instalacji następuje opcjonalne sprawdzanie poprawności czcionek (Font Validation). Program może wyświetlić komunikat o błędzie (Serious error was found). Dzieje się tak nawet w przypadku komercyjnych fontów renomowanych firm.

Nie ma powodu do paniki. Najczęściej można to ostrzeżenie zignorować i po prostu takie komercyjne fonty zainstalować. W rzeczywistości może to być drobny problem np. z tablicą kerningu, który w żaden sposób nie wpływa na użyteczność danego kroju.

Zobacz polskie fonty które działają wszędzie: