Instalowanie fontów w Windows

Aby w Windows 10 otworzyć aplet Czcionki w polu Szukaj wpisz Czcionki. Albo wejdź do menu kontekstowego przycisku Start (skrót: klawisz Windows + X) i uruchom Panel Sterowania.

Instalowanie

Aby zainstalować (lub po prostu przejrzeć) fonty, wystarczy w Eksploratorze odnaleźć na dysku (lub na CD) folder z krojami, które chcemy zainstalować:

Widzimy tu ikony w postaci „kartek” z reprezentacją kroju jako litery Abg. Z pewnością ułatwia to wyszukiwanie pism. Po zaznaczeniu pliku zobaczymy w prawym panelu podgląd kroju.

Fonty możemy zainstalować na kilka sposobów wprost z dysku gdzie znajdują się fonty.
Po pierwsze: po zaznaczeniu jednego lub grupy plików czcionek, znajdziemy w menu kontekstowym pozycję Zainstaluj (oraz Zainstaluj jako skrót).

UWAGA: Do instalacji fontów potrzebne są uprawnienia administratora

Po drugie: uruchomienie samego pliku (lub ikonki Podgląd) otwiera okno Podglądu; tutaj też znajdziemy odpowiedni przycisk Zainstaluj oraz opcję do „użycia skrótu”:

UWAGA: Niektóre programy, otwarte podczas instalacji, mogą wymagać ponownego uruchomienia, aby nowe kroje były w nich dostępne.

Czcionki w Panelu Sterowania

Rodziny fontów są pogrupowane (w wypadku widocznej na ilustracji rodziny Aerton EFN to 10 odmian). Taką grupę możemy otworzyć do przeglądu, tak jak folder:

Usuwanie

Pojedynczy font, zaznaczoną grupę lub całą rodzinę można usunąć przyciskiem Usuń (albo poleceniem Usuń z menu kontekstowego):


Uwaga: Materiałów z Poradnika nie można umieszczać w innych serwisach bez zgody Autora


Nowe EuroFonty PRO

Zobacz EuroFonty PRO