Instalowanie fontów

Instalowanie na komputerze

1. Pobierz fonty: Możesz je pobrać z różnych źródeł, takich jak strony internetowe oferujące płatne lub bezpłatne czcionki.

2. Rozpakuj plik czcionki: Jeśli pobrana czcionka jest skompresowana w archiwum, rozpakuj ją przy użyciu odpowiedniego programu do rozpakowywania plików.

3. Zainstaluj czcionkę: W systemie Windows możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik czcionki i wybrać opcję Zainstaluj lub kliknąć dwukrotnie na plik czcionki, a następnie kliknąć przycisk Zainstaluj na górnym pasku narzędzi. W systemie macOS możesz dwukrotnie kliknąć na plik czcionki, a następnie kliknąć przycisk Zainstaluj czcionkę w oknie podglądu czcionki.

4. Zrestartuj programy: Po zainstalowaniu czcionki może być konieczne ponowne uruchomienie programów, takich jak edytory tekstu czy przeglądarki internetowe, aby czcionka była widoczna w ich opcjach wyboru. Po wykonaniu tych kroków czcionka powinna być pomyślnie zainstalowana na Twoim komputerze i dostępna do użycia w różnych programach.

Pamiętaj, że instalowanie czcionek powinno odbywać się zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem praw autorskich.

Czcionki w Panelu Sterowania

Rodziny fontów są pogrupowane (w wypadku widocznej na ilustracji rodziny Aerton EFN to 10 odmian). Taką grupę możemy otworzyć do przeglądu, tak jak folder:

Usuwanie

Pojedynczy font, zaznaczoną grupę lub całą rodzinę można usunąć przyciskiem Usuń (albo poleceniem Usuń z menu kontekstowego).


Uwaga: Materiałów z Poradnika nie można umieszczać w innych serwisach bez zgody Autora


Nasze Fonty

ZOBACZ NASZE FONTY