Polska Strona Windowsowa
Nasze Fonty

System Windows, opracowany przez firmę Microsoft, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych platform operacyjnych na świecie. Windows przedefiniował sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się i korzystamy z komputerów.

  1. Historia systemu Windows: System Windows powstał jako graficzne środowisko operacyjne dla komputerów osobistych. Pierwsza wersja, Windows 1.0, została wydana w 1985 roku. Od tego czasu, Microsoft wprowadzał kolejne ulepszenia i nowe wersje systemu, takie jak Windows 3.0, Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 10 i wiele innych. Każda z tych wersji wnosiła nowe funkcje, usprawnienia i poprawki, dostosowując system do zmieniających się potrzeb użytkowników.
  2. Interfejs graficzny: Jedną z najważniejszych cech systemu Windows jest jego interfejs graficzny, który umożliwia użytkownikom łatwe korzystanie z komputera za pomocą ikon, menu, przycisków i okien. Interfejs graficzny Windows zrewolucjonizował sposób interakcji z komputerem, umożliwiając bardziej intuicyjne i przyjazne użytkowanie.
  3. Kompatybilność i wsparcie dla aplikacji: System Windows oferuje szeroką gamę aplikacji i programów, które są zgodne z platformą. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do różnorodnych narzędzi, programów biurowych, gier, aplikacji internetowych i wielu innych.
  4. Bezpieczeństwo i aktualizacje: Microsoft regularnie udostępnia aktualizacje i łatki zabezpieczające dla systemu Windows, aby zapewnić użytkownikom najnowsze funkcje i zwiększyć bezpieczeństwo.

Zobacz inne tematy:

Skróty klawiaturowe w Windows 10 oraz nowe w Windows 11
SKRÓT: DZIAŁANIE:
Windows + A Otwiera panel Akcji i powiadomień (Action)
Windows + B Wybiera obszar powiadomień z aplikacjami w tle (Tray)
Windows + C Otwiera Cortanę lub listę kontaktów z aplikacji Microsoft Teams (która w Win11 jest zintegrowana)
Windows + D Pokazuje i ukrywa pulpit (Desktop)
Windows + E Otwiera Eksploratora plików (Explorer)
Windows + H Otwiera panel Udostępniania
Windows + I Otwiera Ustawienia
Windows + L Blokuje PC lub przełącza konta (Login)
Windows + M Minimalizuje wszystkie otwarte okna
Windows + N Otwiera kalendarz i centrum powiadomień (które w Win11 są ze sobą połączone)
Windows + P Otwiera panel Inny ekran
Windows + R Otwiera okno Uruchom (Run)
Windows + S Otwiera wyszukiwarkę systemową (Search)
Windows + T Wybiera ikonę aplikacji na Pasku Zadań
Windows + U Otwiera Ustawienia
Windows + V Otwiera historię schowka
Windows + W Otwiera widżety z aplikacjami, które są nowością w Windows 11
Windows + X Menu kontekstowe przycisku Start
Windows + Z Wyœwietla Snap Layouts, czyli okienko, które pozwala przypiąć aplikację do jednej z dostępnych części ekranu
Windows + Tab Otwiera widok Zadań
Windows + Numer Otwiera aplikacje z paska zadań wg kolejności ikon
Windows + PrtScn Robi zrzut ekranu i zapisuje w folderze Screenshots
Windows + Przecinek Tymczasowo pokazuje pulpit
Windows + Kropka Otwiera panel emotikonek
Windows + Ctrl + D Dodaje wirtualny pulpit
Windows + CtrlStrzałki Przełącza między wirtualnymi pulpitami
Windows + Strzałka Ustawia okno aplikacji do lewej, prawej, maksymalizuje etc
Windows + ShiftStrzałka do góry Rozciąga aplikację od góry do dołu ekranu
Ctrl + Shift + Esc Otwiera Menedżera Zadań
Alt + Tab Przełącza między otwartymi aplikacjami
Ctrl + Alt + Tab Widok otwartych aplikacji