Polska Strona Windowsowa
Mocny Akcent

Mocny Akcent umożliwia uzyskiwania polskich i innych specjalnych znaków z użyciem Prawego Alt (AltGr), ale również spod klawisza [`] (akcent).

Jest to metoda „martwego klawisza” wygodna w wielu sytuacjach (np. gdy Prawy Alt nie jest dostępny). Po wciśnięciu klawisza ` (patrz rysunek) na ekranie nic się nie dzieje — dopiero po wciśnięciu np. „a” uzyskujemy polskie „ą”.

Mocny Akcent nie jest nakładką lecz zastępuje systemowy sterownik. Dodatkowe zalety:

  • można uzyskać dodatkowe znaki specjalne, np. akapit, paragraf, trzykropek, średni oraz długi myślnik, cudzysłowy drukarskie, znak € i inne
  • polskie i specjalne znaki są dostępne zarówno spod akcentu jak i prawego Alt
  • duże polskie litery są dostępne spod akcentu jak i dodatkowo tyldy
    (oprócz prawego Alt)
  • polskie litery w standardzie ISO 8859-2 (Alt + nawiasy kwadratowe lub przecinek)
  • na klawiaturze numerycznej jest kropka zamiast przecinka

‹pobierz Akcent v.3

200 kB — Windows XP/Vista/7-10/11 (32/64) — zawiera instalator. Freeware!

Zobacz inne układy klawiatury do Windows