Głagolica okrągła Round

Glagolica Round

EFN Glagolica Round to unikalna, przygotowana przez Fonty.PL, czcionka ze znakami Głagolicy Okrągłej.

Poszczególne litery (niektóre w kilku wersjach) zostały umieszczone na tablicy znaków fonetycznie i wszystkie są łatwo dostępne wprost z klawiatury. Format: OpenType i TrueType do Windows lub MacOS.

EFN Glagolica Round  (dostawa elektroniczna)